RƯỢU NÚI - Lời bình của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu

 

RƯỢU NÚI

Lời bình của nhà thơ NGUYỄN ĐỨC MẬU

 

 

          Mở đầu bài thơ Rượu núi là mấy câu thơ giản dị theo kiểu mời khách đến nhà. Tác giả ngỏ lời rất mộc mạc chân chất nhưng cũng biết lấy cái cớ mời bạn để nói về thứ rượu rất riêng của bản mình. Bởi lẽ vừa là chủ nhà Lò Cao Nhum vừa là nhà thơ. Từ hương vị của rượu núi anh mở rộng biên độ để phát triển ý tưởng và tạo được những câu thơ gần với ngạn ngữ giầu sự đúc kết cô đọng: Gái bản nụ hoa trai mường cây nghiến/ Ngửa bàn tay cũng da/ Úp bàn tay cũng thịt.

          Lò Cao Nhum giới thiệu về rượu núi bằng chi tiết và hình ảnh rất thật: Ủ từ lá sắc rừng gai/ Chắt từ củ mài hốc đá/ Vợ tôi nấu thơm từ lửa đỏ đêm dài... tuy nhiên tác giả không dừng lại ở chi tiết hình ảnh anh có những câu nói về cái "cay" cái "đắng" của rượu thật đột biến: Có cay của bạn tình cắn nhầm hạt ớt/ Có đắng của em chồng phải lòng chị dâu... Câu thơ hay không phải vì vần điệu mà vì sự liên tưởng gợi mở. Và sau khi đã giới thiệu cái men say của rượu núi tác giả buông một câu mời thật hào phóng: Đã uống vắt kiệt chum mà uống/ Đã say đổ tràn tình mà say.

          Ở đoạn kết bài thơ sức khái quát được nâng lên. Từ động tác uống rượu thường ngày tác giả viết: Cụng bát cùng rẻo cao muôn đời/ Chụm bền ngọn núi... Câu thơ có sự dồn nén hàm xúc gợi cho người đọc những suy nghĩ về mối quan hệ thương yêu của bè bạn chòm bản xa gần. Toàn bộ bài thơ Rượu núi được viết bằng bút pháp giản dị giầu chất dân tộc. Phải chăng Rượu núi là thứ rượu chan chứa tình đời tình người và chính những câu thơ hay trong bài cũng là men rượu chắt ra từ cuộc sống? Trong cuộc thi truyện ngắn và thơ năm 1996 do Tạp chí Văn nghệ quân đội tổ chức bài thơ Rượu núi đã giành được vị trí xứng đáng trong số các giải thưởng thực sự là một đóng góp độc đáo cả về ý lẫn tình.

 

R­uîu nói

 

B¹n ®Õn

Mêi ngåi xÕp b»ng trßn trªn nói

Gi÷a chiÕu ®an b»ng tia mÆt trêi.


B¸t ru­îu tr¨ng r»m

Mong hån vÝa b¹n ®õng thÊt l¹c

CÇu cô «ng cô bµ c©y si c©y ®a

G¸i b¶n nô hoa trai mu­êng c©y nghiÕn

Ngöa bµn tay còng da

óp bµn tay còng thÞt.

 

R­uîu nhµ t«i

ñ tõ l¸ s¾c rõng gai

Ch¾t tõ cñ mµi hèc ®¸

Vî t«i nÊu th¬m tõ löa ®á ®ªm dµi.

 
R­uîu nhµ t«i

Cã ngät mËt ong v¸ch ®¸

Cã chua m¨ng ­ưíp chum vß

Cã cay cña b¹n t×nh c¾n nhÇm h¹t ít

Cã ®¾ng cña em chång ph¶i lßng chÞ d©u.

 

R­uîu nhµ t«i

R­uîu buéc chØ cæ tay

Th¾p löa t×nh chiªng t×nh trèng

§· uèng v¾t kiÖt chum mµ uèng

§· say ®æ trµn t×nh mµ say.

 

Nµo b¹n ¬i

Công b¸t cïng rÎo cao mu«n ®êi

Chôm bÒn ngän nói

Gi÷a chiÕu ®an b»ng tia mÆt trêi.

 
Tr¹i viÕt v¨n T¹p chÝ V¨n nghÖ qu©n ®éi t¹i §å S¬n mïa hÌ n¨m 1996

 


 


Cầm Sơn

Gửi nhà thơ Lò Cao Nhum

UỐNG RƯỢU NÚI

Về bản Lác uống rượu núi
Rượu núi chưng cất bằng thơ
Người con họ Lò biết ủ men bằng chữ

Uống rượu núi con gái múa giỏi
Con trai hát hay
Âm thanh bổng trầm từ tre từ nứa
Nghe đầy tai

Người tứ phương đến bản Lác
Uống rượu núi và xem múa hát
Mang tất cả về để ủ thành men.

X.N
5/2011
Anh Xuân Nùng ở Thái Nguyên gửi tôi bài thơ này nhờ tôi chuyển tới anh. Tôi thấy băn khoăn cụm từ:"Nghe đầy tai" gọi lại thì anh Xuân Nùng bảo cứ để thế nó mới đúng cách của người địa phương nói. Tôi vẫn băn khoăn nhưng vì anh Xuân Nùng nhờ nên tôi cứ chuyển đến anh. Chúc cuối tuần vui vẻ!

locaonhum

reply_string

Cảm ơn Ng.Đình Xuân ghé thăm nhà. Mong gặp nhau luôn.

Nguyễn Đình Xuân

Chào nhà thơ Lò Cao Nhum hôm nay qua nhà Hoài Khánh mới gặp địa chỉ nhà anh em sang chào thi huynh nhé.

Cầm Sơn

Chào Nhà thơ Lò Cao Nhum. Anh không cho địa chỉ Usename nhưng tôi cũng đã tìm được Blogs của anh. Tôi xin Entries này mang về bên nhà giới thiệu bài "Rượu núi" cho bạn bè cùng thưởng lãm. Vừa rồi tôi có Post mấy đoạn Video clip quay tại nhà anh. Mời anh sang nhà tôi coi. Chúc sức khỏe vui vẻ!

locaonhum

reply_stringGởi Rượu Núi

Cảm ơn anh Lương Tuyền mong được dâng tận tay anh bát rượu núi mới trọn lời cảm ơn.

Lương Tuyền

Gởi Rượu Núi

Chào Rượu Núi lần đầu thăm anh dược uống rượu núi
thật thơm thật ngon và có nhiều hương vị lạ chúc
anh có nhiều niềm vui vừa nấu rượu vừa làm thơ để
bạn bè thăm viếng thưởng thức.

dhhuu

Thêm bài thơ

Xin chào
Bên cạnh lời bình trên nhà thơ nên đua bài thơ để người đọc thưởng thức luôn. Rất mong.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'15841','rh6jg7l83uq6ndph3u6egsqd10','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-20 11:33:38','/a294268/ruou-nui-loi-binh-cua-nha-tho-nguyen-duc-mau.html')